Buscar Lucus Caixa Rural Galega
Redes Sociales

 
icon_facebook.jpg icon_insta.jpg icon_twitter.jpg icon_youtube.jpg
INSCRICIÓNS ONLINE
Próximos eventos
Impresos

IMPRESOS


Para poder ver estes documentos, debes ter instalado o software Acrobat Reader. Podes descargalo gratuitamente na páxina web oficial da compañía Adobe:
 
get_adobe_reader.png
 
 

XUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE MANUTENCIÓN

 
Aboaranse as comidas en controis, campionatos, etc. mediante a presentación da factura oficial do restaurante.
 
Na factura deberá indicarse obrigatoriamente os seguintes datos:
 • Datos da empresa:
  • Número de factura
  • CIF do restaurante
 • Datos do club:
  • Nome: Club de Atletismo Lucus Caixa Rural Galega
  • CIF: G-27033836
  • Enderezo: Estadio de atletismo Gregorio Pérez Rivera, Av. Filarmónica Lucense


XUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE DESPRAZAMENTO

 
Formulario para a xustificación de gastos de desprazamento: