Buscar Lucus Caixa Rural Galega
Redes Sociales

 
icon_facebook.jpg icon_insta.jpg icon_twitter.jpg icon_youtube.jpg
INSCRICIÓNS ONLINE
Próximos eventos
Directiva

XUNTA DIRECTIVA

ANO 2017

A actual Xunta Directiva está formada por:


PRESIDENTA

Erika Arribas
Contacto
Funcións: Representación. Coordinación.
664 32 13 02 - Club


SECRETARIA
Ros Sureda
Funcións: Realización de actas, tramitacións fichas, tramitacións subvencións, inscricións.


TESOUREIRO

Funcións: Depositario fondos. Autorizacións pagos. Contabilidade.DIRECTOR TÉCNICO
Adolfo Vila
Funcións: Selección equipos, coordinación