Redes Sociales

 
icon_facebook.jpg icon_insta.jpg icon_twitter.jpg icon_youtube.jpg
INSCRICIÓNS ONLINE
Eventos del mes: 5

LMMJVSD

345679
101112131416
171819202123
24252627282930
31

Próximos eventos
Eventos no próximos
Normativa

RESUMO NORMATIVA CLUB LUCUS CAIXA RURAL GALEGA
NORMAS XERAIS

 • Acudir a tódalas competicións para as que sexan requiridos polo Club.
 • Empregar camiseta e pantalón oficial do Club en tódalas competicións, tanto oficiais como populares, así como nas cerimonias de entregas de premios.
 • Os novos atletas adquirirán o chándal do Club mediante o abono do seu importe.


INSCRICIÓNS

 
As inscricións para os Campionatos Oficiais (Campionatos Galegos e de España, individuais e por equipos) serán realizadas a través do Club, mediante o formulario web disposto no panel lateral.
A formalización de inscricións para Campionatos de España de atletas que non teñan marca mínima de participación requirirá un estudio previo da Comisión Técnica.

Os atletas e os seus adestradores, poderán realizar directamente a inscrición en carreiras populares. Nese caso estarán obrigados a facelo en representación do Club Lucus Caixa Rural Galega.DESPRAZAMENTOS

 
O Club correrá cos gastos de viaxe e, se fose necesario, estancia en pensión completa dos atletas, nos Campionatos por Equipos, Campionatos de España individuais e Campionatos Galegos individuais.

O Club non pagará ningún tipo de inscrición para ningunha proba.

En tódolos casos as viaxes serán programadas ou autorizadas previamente polo Club.

Créase unha Comisión Técnica formada por tres membros: un presidente, director técnico e un vocal. A Xunta Directiva delega na citada comisión as decisións concernentes a desprazamentos, autorización de gastos, dietas, casos particulares, excepcións e, en xeral, todo o relacionado con este apartado.

Os atletas poderán solicitar dietas por manutención e desprazamentos, para os campionatos galegos e de España oficiais, sempre que nos desprazamentos compartan o vehículo con atletas do club que viaxen á mesma competición. Para os desprazamentos a outras competicións ou controis, requírese o visto e prace da Comisión Técnica do club.

Os atletas veteráns non terán dereito a dietas, agás que participen en categoría absoluta con marca mínima de participación ou en competición por equipos.

Establécense as seguintes dietas:

 • Dietas de manutención (con factura e xustificante):
  • Almorzo: 3 €
  • Xantar ou cena: 12 €
 • Desprazamentos: 0,15 €/km.
  • Requírese o visto e prace previo da Comisión Técnica coa finalidade de coordinar desprazamentos con atletas que asistan á mesma competición.
  • As solicitudes de dietas por desprazamento serán previamente estudadas pola Comisión Técnica.
  • Estas dietas inclúen tódolos gastos orixinados polo mesmo.

Cando o club programe un desprazamento de forma conxunta, non se pagarán viaxes en coche particular, salvo casos excepcionais debidamente xustificados con anterioridade.

Os atletas poderán solicitar o club o modelo de “impreso de xustificación de gastos” que deberá ser cuberto por toda persoa que pretenda o reembolso de gastos por parte do club, tamén atópase na web oficial do club: www.atletismolucus.org, no apartado “impresos”.

O impreso deberá ser remitido ao club sempre dentro dos quince días seguintes á celebración da competición. Os xustificantes que deberán acompañar este impreso (facturas ou similar) deberán ser presentados a nome do club:

Nome: Club Atletismo Lucus Caixa Rural Galega.
CIF: G-27033836
Enderezo: Estadio Atletismo Gregorio Pérez Rivera, Avd. Filarmónica Lucense
DOCUMENTACIÓN A APORTAR POLOS NOVOS ATLETAS

 • Impreso a dobre cara,  de licenza  e de tratamento de datos da RFEA/FGA debidamente cuberto e asinado, que solicitarás ó teu adestrador ou no local do club.
 • Dúas fotografías tamaño carnet.
 • Resgardo do ingreso da cuota de 90 €.
 • Fotocopia DNI e, se o atleta é menor de idade, fotocopia DNI nai, pai ou titor.
 • Atletas estranxeiros, deberán presentar ademáis un certificado de empadronamento.

Os novos atletas deberán adquirir obrigatoriamente o novo chandal oficial  do club, ó prezo de 50€, a ingresar na conta do club, indicando en concepto: CHANDAL + Nome e Apelidos.

Número de conta para os ingresos: ES86 3070 0001 2111 3726 5623

Prégase encarecidamente préstese a máxima atención a estas normas, quedando a Xunta Directiva a disposición dos interesados para calquera aclaración.