NOVAS MEDIDAS NA PRÁCTICA DE ACTIVIDADE DEPORTIVA FEDERADA

SUSPENSIÓN DAS COMPETICIÓNS AUTONÓMICAS E LIMITACIÓNS NOS ADESTRAMENTOS

(actualizado a 21 xaneiro 2021)

 

A principios desta semana dábanse a coñecer as últimas medidas adoptadas pola Consellería de Sanidade para a Comunidade Autónoma de Galicia, ademais das restricións específicas que se aplican para o concello de Lugo e outros ámbitos territoriais que, a diferenza das anteriores publicacións, esta vez suporían un cambio importante na práctica da actividade física e deportiva federada.

 

Ata o momento, a meirande parte das restricións quedaban reducidas á práctica deportiva non federada, que vía limitado o número máximo de atletas por grupo ou os desprazamentos entre concellos; mentres que o deporte federado gozaba de certa liberdade ao non aplicar estas restricións, o que nos permitía continuar os adestramentos con certa normalidade sempre e cando se seguisen os protocolos de hixiene e prevención establecidos, como o mantemento da distancia de seguridade interpersoal, a desinfección do material empregado e o uso da máscara canto tempo fose posible.

 

Pero coa publicación das últimas medidas modifícase o punto 6 do Anexo III da citada orde no relativo á práctica da actividade física e deportiva federada, que supón os seguintes cambios:

 

ADESTRAMENTOS 
  • Os adestramentos da actividade deportiva federada quedarán sometidos ás mesmas limitacións co resto da actividade física e deportiva non federada, isto é, poderán realizarse de forma individual ou colectiva ata un máximo de catro persoas sexan ou non conviventes, excluído o/a monitor/a; debendo respectarse as limitacións de entrada e saída existentes en determinados ámbitos territoriais (peches perimetrais) e as limitacións establecidas á liberdade de circulación das persoas en horario nocturno (toque de queda das 22:00 ás 6:00 horas).

 

COMPETICIÓNS DEPORTIVAS
  • Quedan SUSPENDIDAS as competicións deportivas de nivel AUTONÓMICO. As competicións deportivas federadas de nivel nacional desenvolveranse de acordo co establecido pola administración competente e de conformidade coas limitacións establecidas nos protocolos federativos correspondentes.

 

Información recollida de:

DECRETO 5/2021, do 19 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARSCoV-2.

ORDE do 19 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

AGARDAMOS A VOSA COLABORACIÓN NESTA LOITA CONXUNTA, #RESPONSABILIDADE
Non esquezas compartir en...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
Whatsapp
Share on email
Email
Share on google
Google

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *